Twój język: Polish

Cart:

0 item(s) - 0,00 zł
Nie masz produktów w koszyku.

0

Reklamacje i zwroty

 1. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym Roofen.com mają gwarancję producenta.
 2. Gwarancja nie obejmuje: usterek lub wad powstałych w czasie transportu, usterek lub wad spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub sił zewnętrznych, takich jak powódź, pożar, uderzenie pioruna itp.
 3. W przypadku wadliwych towarów, innych niż opisane w pkt 2, Zamawiający powinien niezwłocznie złożyć skargę do Roofen.com Dariusz Olejnik poprzez wypełnienie formularza RMA do zgłoszenia należy załączyć kopię faktury. Wszystkie pola formularza RMA należy wypełnić.
 4. Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar do testowania do siedziby Roofen.com Dariusz Olejnik, na własny koszt. Towary należy przesłać w oryginalnym pudełku wraz ze wszystkimi zawartymi akcesoriami.
 5. Jeżeli towary zostaną uznane za wadliwe, koszt ponownej wysyłki towaru pokrywa Zamawiający.
 6. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania wadliwego towaru z wypełnionym formularzem RMA. Jeśli gwarancja wygasa w tym okresie Zamawiający zostanie poinformowany o przedłużeniu tego okresu e-mailem lub faksem. W przypadku braku lub nieprawidłowo wypełnionego Formularza RMA, Roofen.com Dariusz Olejnik ma prawo do przedłużenia okresu gwarancji odpowiednio do czasu otrzymania wszystkich wymaganych informacji.
 7. Jeżeli warunki pkt 3 nie są spełnione lub numery seryjne lub inne oznaczenia identyfikujące wyroby nie są widoczne, Roofen.com Dariusz Olejnik zastrzega sobie prawo do wysyłania reklamowanych towarów z powrotem na koszt Zamawiającego bez uwzględnienia reklamacji.
 8. Zamawiający zostanie obciążony kosztami koserwacji, czyszczenia i ekspertyzy, jeśli usterki nie zostały odkryte lub uszkodzenie powstało z winy Zamawiającego.
 9. Żadne roszczenia (zadeklarowanego w granicach gwarancji) nie może być powodem odmowy zapłaty za otrzymane towary.
 10. Jeśli eliminacja wad towarów jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów, Roofen.com Dariusz Olejnik ma prawo do wymiany towaru na towar wolny od wad, na wniosek Zamawiającego.
 11. Roofen.com Dariusz Olejnik dołoży wszelkich starań dla spełnienia wszystkich roszczeń gwarancyjnych w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia wnioskowanych towarów. Jeśli realizacja gwarancji jest niemożliwa w tym okresie, obie Strony będą negocjować oddzielne warunki i sposób realizacji roszczenia gwarancyjnego.

 

 

 

 

© Roofen - The Roofing Accesories. Wszelkie prawa zastrzeżone.